Blog: Plaatsbeschrijving - tips & tricks

28.10.2020

Ken de materie

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de staat van een onroerend goed bij de start van een huurtermijn of bij de aanvang der werken. In geval van verhuur, laten huurder en verhuurder deze opstellen en delen ze de kosten. De plaatsbeschrijving wordt het best opgemaakt wanneer de ruimtes onbewoond zijn, of gedurende de eerste maand van verhuur. Het document wordt later samen met het huurcontract geregistreerd. Op het einde van de huurperiode is de plaatsbeschrijving noodzakelijk voor de bepaling van eventuele schade.

Leef de wettelijke bepalingen na

Art. 1730 & Art. 1731 BURGERLIJK WETBOEK

Ondanks dat het opmaken van een plaatsbeschrijving wettelijk verplicht is, werd er geen sanctie opgelegd voor zij die dit niet naleven.

Wanneer je over geen plaatsbeschrijving beschikt dan wordt de staat van het pand na afloop geacht hetzelfde te zijn als bij aanvang. Dit geldt zowel voor plaatsbeschrijvingen bij verhuur als aanvang der werken. Eventuele schade kan dus niet verhaald worden op de huurder / de bouwheer.

Wanneer de plaatsbeschrijving niet binnen de eerste maand van verhuur wordt opgemaakt, is er niet langer sprake van. Dit met als reden dat een huurder het pand vaak inricht naar zijn eigen smaak en dus enige aanpassingen zal maken (bv. schilderwerken, behangen, meubels plaatsen). Er kan dus al schade optreden bij de verhuis of tijdens de eerste weken van bewoning.

Beide partijen moeten akkoord gaan met de inhoud (tegensprekelijke plaatsbeschrijving). Ze dienen ook aanwezig te zijn op het moment dat de plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd. De partijen krijgen een dikke week om opmerkingen door te geven aan de uitvoerend expert.

Een plaatsbeschrijving moet gedetailleerd zijn. Alle ruimtes moeten tot in het kleinste detail geanalyseerd worden waarna de staat ervan opgenomen kan worden in het verslag.

Wat zeker opgenomen moet worden in het verslag:

  1. Gegevens
  • Adres verhuurde pand
  • Gegevens huurder en verhuurder
  1. Datum van de plaatsbeschrijving
  2. Handtekeningen of ondertekend aanwezigheidsdocument

Staaf alles aan de hand van tekst

Een fotoreportage is niet voldoende voor een goede plaatsbeschrijving. Het is aangewezen om een schriftelijk verslag toe te voegen bij de foto’s om eventuele betwistingen te vermijden.

Bij een plaatsbeschrijving voor verhuur zijn er enkele bijzondere vermeldingen die in het verslag opgenomen moeten worden zoals het aantal sleutels dat werd overgedragen en de meternummers en -standen voor water, gas en elektriciteit.

Structuur

Dankzij een gestructureerd rapport vind je zaken makkelijker terug.

Zoek voor jezelf een manier uit om een vaste structuur te kunnen opbouwen. Doe bijvoorbeeld eerst het exterieur en daarna het interieur of omgekeerd. Elke manier van aanpak heeft zijn voor- en nadelen, je moet gewoon nagaan wat het beste werkt voor jezelf.

Uittredende plaatsbeschrijving

Een recente wetswijziging maakt het eisen van een plaatsbeschrijving bij uittrede mogelijk. Het laten opmaken hiervan beperkt eventuele betwistingen omtrent huurschade.

Een uittredende plaatsbeschrijving bevat zaken die niet in orde zijn bij de uittrede. De huurder moet dit verslag dan ondertekenen voor akkoord waarna de verhuurder op basis hiervan een schadebegroting kan opmaken.

Een intredende plaatsbeschrijving bij de nieuwe huurder kan niet als bewijs gebruikt worden tegen de voorgaande huurder. Het is dus best om ten allen tijde een uittredende plaatsbeschrijving op te maken.

Expert inschakelen

In principe mag iedereen een plaatsbeschrijving opmaken. Wanneer je dit zelf uitvoert, zijn er toch wat risico’s aan verbonden. Stel dat de plaatsbeschrijving opgemaakt werd door de verhuurder, dan kan de huurder de objectiviteit ervan in twijfel trekken.

Wil je zulke zaken vermijden? Doe dan een beroep op een expert. Een neutrale partij die de plaatsbeschrijving kan opstellen. Je bespaart tijd, de objectiviteit wordt gegarandeerd en je deelt de kosten. Premium Real Estate staat steeds paraat voor de uitvoering van alle plaatsbeschrijvingen.

Voor meer informatie kan je terecht bij silke@premium-realestate.be

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies