NEW BLOG: Wat als ik geen rookmelders plaats?

02.10.2020

Sinds 2020 van start ging, zijn rookmelders verplicht in elke Vlaamse woning. Vroeger was dit enkel in appartementen die aangeboden werden voor verhuur. Wat zijn de gevolgen als je toch geen rookmelder installeert?

De nieuwe verplichting meldt dat elke verdieping voorzien moet zijn van minstens één rookmelder. Het principe geldt niet enkel voor woningen en appartementen, maar ook voor nieuwbouwprojecten, te renoveren panden, kantoorgebouwen, studentenkoten, etc. Het plaatsen van rookmelders is van essentieel belang voor je eigen veiligheid en die van anderen.

Installatie

De installatie van de rookmelders is steeds de verantwoordelijkheid van de eigenaar(s). Indien een pand verhuurd wordt, is het dus aan de verhuurder om ervoor te zorgen dat dit geregeld wordt. Wanneer de rookmelder werkt op vervangbare batterijen, dan is het aan de huurder om deze regelmatig te vernieuwen.

In geval van verhuur is het aangewezen om een document met datum van plaatsing op te stellen. Wanneer je dit laat ondertekenen door de huurder, dan is er geen betwisting mogelijk in geval van schade of verwijderen van de rookmelders.

Gevolgen bij het niet plaatsen

Er wordt geen boete uitgeschreven voor eigenaars die geen rookmelders plaatsen. De verplichting werd eerder opgelegd met sensibiliserende waarde.

Wanneer het gaat om verhuur, ligt dit anders. Wanneer je geen rookmelders plaatst, zal je een conformiteitsattest ontvangen. Dat houdt in dat de woning niet voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten. Dit kan dan na verdere beoordeling leiden tot een ongeschiktheidsverklaring van het pand. Uiteraard wil iedereen dit natuurlijk vermijden 😉.

Het verhuren zonder rookmelders is bovendien strafbaar aangezien je de veiligheid van anderen op het spel zet. De sancties gaan van een boete tot een gevangenisstraf (of beide).

Anderzijds moet de brandverzekering wel tussenkomen na een schadegeval zelfs als er geen rookmelders geplaatst werden. Het kan natuurlijk wel zijn dat dit enige onenigheid meebrengt met de verzekeraar en dat deze het verzekeringscontract wenst te beëindigen. Verzekeraars rekenen er namelijk op dat eigenaars de woning naar behoren onderhouden.

Een rookmelder kost weinig geld dus het is beter om een kleine uitgave te doen en een berg aan problemen uit te sparen. 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies