NEW BLOG: In hoeverre beïnvloedt de EPC-waarde de verkoop van je woning?

16.10.2020

Een EPC of energieprestatiecertificaat moet steeds aanwezig zijn bij het verkopen of verhuren van een pand. Dit is een document dat de energiescore van het pand bevat. Het wordt opgenomen binnen de verkoopakte of de huurovereenkomst.

Invloed goede EPC-score

Een goede EPC-score gaat van A tot C, maar er zijn slechts weinig panden die hieraan voldoen. Indien deze verbeterde EPC score te wijten is aan renovatie- of isolatiewerken, dan kan je bij een eventuele verkoop steeds je facturen van de aanpassingswerken voorleggen samen met de verlaagde energiefactuur. Wanneer je ervoor gezorgd hebt dat anderen van een lagere energiekost kunnen genieten, dan mag je in principe de verkoopprijs wat hoger leggen.

Wanneer de EPC-waarde van je woning aan verbetering toe is, dan kunnen renovatiewerken hiertoe bijdragen. Je moet natuurlijk gaan bekijken of de renovatiekost opweegt tegen de verkoopprijs van de woning. Als het je meer kost dan het je opbrengt, kan je de woning beter aan een lagere prijs verkopen en de werken door de kopers zelf laten uitvoeren.

EPC in een notendopje

Het energieprestatiecertificaat heeft een geldigheidstermijn van 10 jaar. Na elke renovatie aan het gebouw moet dit certificaat herzien worden. Het EPC bevat aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken, maar men is niet verplicht om deze suggesties effectief uit te voeren.

Bij elke wijziging (renovatie, verkoop of verhuur) moet de eigenaar over een energieprestatiecertificaat beschikken. Het document mag enkel uitgereikt worden door een erkend expert.

Ook al brengt het EPC een kostenplaatje met zich mee, is het toch belangrijk om de regels correct te volgen. Bij niet naleving en dus niet beschikken over een energieprestatiecertificaat in geval van verkoop of verhuur kan je een fikse boete krijgen die oploopt tot enkele duizenden euro’s.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies