Uw partner in plaatsbeschrijvingen

 

 

Premium Real Estate biedt plaatsbeschrijvingen aan:

  • bij een huurovereenkomst
  • bij de aanvang der werken
  • bij uittrede
  • nacontrole


PBVH - Huurovereenkomst

Het opmaken van een professionele, nauwkeurige plaatsbeschrijving bij aanvang van de huurperiode is van essentieel belang voor zowel de huurder als de verhuurder.
Bij deze plaatsbeschrijving moet er rekening gehouden worden met onderstaande tijdspannes:

  • Opmaken van de plaatsbeschrijving vooraleer de nieuwe huurders in het pand zullen intrekken
  • Opmaken van de plaatsbeschrijving tijdens de eerste maand van verhuring (in geval van contracten met een looptijd van minstens één jaar)

Onze vastgoedexpert stelt een gedetailleerde plaatsbeschrijving op. Dit is een schriftelijk verslag met fotoreportage dat de huidige staat van het pand beschrijft en visualiseert. De uitvoering van dergelijke plaatsbeschrijving is noodzakelijk om discussies te vermijden. 

Als vastgoedmakelaar kan u Premium Real Estate inschakelen voor het uitvoeren van al uw plaatsbeschrijvingen. Voor meer informatie omtrent de voordelen van een mogelijke samenwerking, kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

PBADW - Aanvang der werken

Voor aannemers kan het interessant zijn om een plaatsbeschrijving te laten uitvoeren van de aangrenzende percelen en het openbaar domein. Dit met het oog op het vermijden van discussies met de buurtbewoners en de overheid.

Dit type plaatsbeschrijvingen worden telkens uitgevoerd voor de aanvang van de werken. De huige schade, indien bestaande, wordt vastgesteld. Op deze manier kunnen eigenaren van aangrenzende percelen u niet aansprakelijk stellen voor schade die reeds bestaande was. Onze vastgoedexpert stelt een gedetailleerde plaatsbeschrijving op waarin alle barsten, scheuren & oneffenheden opgenomen worden.

Voor meer informatie omtrent de voordelen van een mogelijke samenwerking, kan u ons steeds vrijblijvend contacteren

 

METHODIEK

Eerst en vooral streven we naar onderling vergelijkbare rapporten ongeacht waar of wanneer de expertise werd uitgevoerd.

Onze rapporten worden opgesteld op basis van persoonlijke software. We beschikken over een applicatie waarin de verschillende templates beschikbaar zijn. Alle plaatsbeschrijvingen worden ter plaatse ingegeven aan de hand van een laptop, in onze eigen expertise software.

 

Verklaring over cookies